З якою періодичністю виходить журнал «Архіви України» і які вимоги та порядок подання до нього статей ?

Науково-практичний журнал «Архіви України»  виходить 4 рази на рік (щокварталу) як у електронному, так і в паперовому вигляді. Звертаємо увагу на те, що часопис українських архівістів  включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за двома спеціальностями: 029 «Соціальна комунікація» та 032 «Історичні науки».

З вимогами щодо оформлення статей можна ознайомитися на  вебсайті журналу за посиланням.

Принагідно  щиро запрошуємо науковців, працівників архівних установ, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня до співробітництва та чекаємо на оригінальні статті, що мають наукову і практичну цінність!