Чи треба вводити в дію нову номенклатуру справ районної військової адміністрації ?

У зв’язку з утворенням районних військових адміністрацій відповідні районні державні адміністрації набувають статусу відповідних районних військових адміністрацій.

Номенклатура справ установи підлягає погодженню з відповідним державним архівом один раз на п’ять років або невідкладно в разі істотних змін у власності майна, структурі, функціях та характері роботи установи. Протягом року структурні підрозділи забезпечують ведення номенклатур справ, зокрема за необхідності вносять до них за погодженням зі службою діловодства та архівом (посадовою особою, відповідальною за архів) нові справи, не передбачені чинною номенклатурою справ, застосовуючи при цьому резервні номери наприкінці номенклатури.

Отже, військова адміністрація під час роботи керується номенклатурою справ, яка була введена в дію на початку поточного року. У разі незначних змін у структурі вносяться відповідні зміни до номенклатури справ за погодженням із службою діловодства та архівом (посадовою особою, відповідальною за архів).