Що таке забезпечення користувачів документами страхового фонду ?

Забезпечення користувачів документами страхового фонду документації (далі – СФД) – це комплекс заходів  щодо  відтворення комплектів документів з мікроформ СФД, що здійснюються спеціальними установами страхового фонду документації України, які належать до сфери управління Укрдержархіву, і передачі їх користувачам відповідно до їх заявок.

Забезпечення користувачів документами СФД ґрунтується на законодавчій та нормативній базі України:

статті 15 Закону України  «Про страховий фонд документації України»,

постанови Кабінету Міністрів України від 01 листопада 2022 р. № 1229 «Про затвердження Положення про використання страхового фонду документації».

Користувачами документів СФД можуть бути суб’єкти, які використовують СФД України:

  •  міністерства;
  •  центральні органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим,
  • місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (далі − орган влади);
  •  юридичні та фізичні особи, які здійснюють підготовку і постачання документів для формування та ведення СФД України (далі – постачальники документів);

 інші юридичні та фізичні особи, які засвідчили своє право власності на документи СФД.