Чи є публічною інформацією документи, що знаходяться на зберіганні у архівних установах?

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Частиною п’ятою статті 22 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» визначено, що відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ здійснюється лише до інформації, якою володіють архівні установи та яка не міститься в архівних документах.

Отже, якщо запит стосується інформації, що міститься в архівних документах, то він розглядається як звернення громадян.