Відсортувати:

Методичні рекомендації Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 2. Архівні відділи районних державних адміністрацій (Укрдержархів)

Методичні рекомендації щодо самостійного відбору мікробіологічних та ентомологічних проб працівниками архівних установ в умовах дії дистанційно-карантинних заходів (УНДІАСД)

Методичні рекомендації «Створення 3D-екскурсій в архівних установах» (ЦДЕА України)

Аналітичний огляд зарубіжного досвіду з рекомендаціями щодо вдосконалення вітчизняної практики «Облік архівних документів національної культурної спадщини, що зберігаються за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються національної історії» (УНДІАСД)

Методичні рекомендації «Оцифрування аудіовізуальних документів Національного архівного фонду» (УНДІАСД)

Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 2 (36) ІІІ–ІV квартал 2021 р. (УНДІАСД)

Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 1 (35) І–ІІ квартал 2021 р. (УНДІАСД)

Словник термінів щодо аудіовізуальних документів у сфері архівної справи (УНДІАСД)

Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду» (УНДІАСД)

Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 37. 2022 р. (УНДІАСД)